Tiap hari tanpa henti

Menggunakanmu dengan senang hati

Belajar membaca dan memahami

Supaya tak sesat di kemudian hari

Bahasa Arab yang kucintai

 

Bahasa yang indah

Bahasa Al-Qur’an dan Al-Musthafa

Bahasa Ahlul Jannah

Bahasa yang luas kosa katanya

Akan kucintai sepanjang masa

 

Oleh: Shoulawa Alfina Syifa, Santri Kelas Persiapan (MAK)